Het verhaal van Daens

Priester Adolf Daens

daens-affiche-v6Het verhaal van Daens schetst de strijd die de priester Adolf Daens samen met zijn broer de journalist/uitgever Pieter aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw voerde tegen de armoede en de onderdrukking van het proletariaat in België.

In 1891 stichtten zij de Christen Volkspartij waarmee Adolf en Pieter een alternatief wilden bieden voor het heidense socialisme en de weinig sociaal voelende katholieke partij.
Hun initiatief stootte op felle weerstand van de bezittende klasse die daarin werd gesteund door de katholieke kerk. Er ontbrandde een strijd op leven en dood. In de kerk worden gelovigen opgehitst tegen de Daensisten. Het door Pieter Daens volgeschreven weekblad De werkman wordt in de ban gedaan. Adolf Daens wordt bij de bisschop en paus ontboden en – tot zijn grote verdriet – uit zijn kerkelijke ambt als priester gezet.

Opvoeringen:

 • vrijdag 20 mei 2011 – 20u30
 • vrijdag 27 mei 2011 – 20u30
 • zaterdag 28 mei 2011 – 20u30
 • zondag 29 mei 2011 – 19u

telkens in de Sint-Lambertuskerk, Kerkring 1, B-3061 Leefdaal

Rolverdeling  “Daens”

 

 • Adolf Daens : Luk De Smet
 • Pieter Daens : Luk Imbrechts
 • Louise: Hilde Van Roy
 • Stillemans : Jan Jansen
 • Broeder Herman : Jens De Smet
 • Woeste: Guido Veeckmans
 • De Bethune: Ralf Hamal
 • Nette: Griet Vangrunderbeek
 • Christenen : Gijs Justaert, Koen Veeckmans
 • Socialisten : Dries De Smet, Wouter Verbeke, Bram de Smet, Dominique Jeanmart
 • Capucijn : Wouter Vancoetsem
 • Cafébazin: Hildegarde Meyssen
 • Opzichter : Pieter Huyberechts
 • *Weefsters : Rita Sepelie, Leen Michotte, Leen Kindt, Katrien Delobelle, Myriam  Surdiacourt, Danielle Gourdange
 • Kinderen :   Kamiel Van Dijck, Marthe Vantieghem, Emilie de la Motte
 • Koor : Marc Justaert, Johan Morris, Guido Hostyn, Maarten Lemmens, Jacques De Greef, Patrick Bryan

 


Priester Daens

Oud-volksvertegenwoordiger van Aalst en Brussel
geboren te Aalst den 18 december 1839
en aldaar zeer godvruchtiglijk overleden den 14 juni 1907.
Versterkt door de H. Sacramenten.

Verschillende bronnen hebben ons geïnspireerd voor deze productie:

 • het boek van Pieter Daens over zijn broer Priester Adolf Daens (1909);
 • het boek ‘Pieter Daens’ van Louis Paul Boon (1971);
 • het toneelstuk ‘Priester Daens’ in een bewerking van Frans Redant en Walter Moeremans (1979) voor het NTG;
 • datzelfde stuk in een bewerking van Jan Uytterhoeven voor Toneel Heverlee (1986);
 • de film Daens van Stijn Coninx (1993)
 • en tenslotte de musical Daens (2008).

Toch hebben we van deze productie een eigen verhaal gemaakt met een eigen interpretatie, maar met respect voor de boodschap die priester Daens ons heeft nagelaten.

De werk- en levensomstandigheden van vandaag zijn uiteraard niet meer vergelijkbaar met die van bij het begin van de industriële revolutie. De sociale strijd onder impuls van Daens, van Cardijn en van vele syndicale voorvechters heeft voor de werkende klasse veel verwezenlijkt, o.m. op het vlak van de arbeidsduur, de levensomstandigheden, de kinderarbeid, de sociale zekerheid, de indexering van de lonen, enzovoort.

Toch is het goed om de figuur ‘Daens’ nog eens in herinnering te brengen. Want in vele ‘derdewereldlanden’ zijn de arbeids- en levensomstandigheden nu vergelijkbaar met die van zijn tijd. En ook bij ons wordt de aandacht voor sociale rechtvaardigheid en solidariteit best nog af en toe benadrukt.

Rerum Novarum is 120 jaar na het verschijnen ervan nog altijd actueel!

tussenkomst van Pieter Daens in het parlement

 

Pieter Daens, drukker en politicus

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading...